Die goeie ouwe tijd ...

Jaap de Vries:
Als 18-jarige werd ik plotseling
de kostwinner van ons gezin